Λεμεσός: Βασιλέως Κωνσταντίνου Α' 152, περιοχή Τσιρείου Σταδίου
Πάφος: Blue Cross Medical Center

Διάγνωση – Αντιμετώπιση – Παρακολούθηση των Αναπνευστικών Παθήσεων

Διαχείριση βρογχικού άσθματος και ΧΑΠ

Διαχείριση διάμεσων διάχυτων πνευμονοπαθειών

Πνευμονική ίνωση, COP-BOOP,
σαρκοείδωση, κυψελιδίτιδα εξ υπερευαισθησίας, διάμεσες πνευμονοπάθειες στα πλαίσια
ανοσολογικού νοσήματος, ηωσινοφιλικές πνευμονίες, άλλες ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονοπάθειες, επαγγελματικές νόσοι)

Διαχείριση λοιμώξεων του αναπνευστικού

Νεοπλασίες – κακοήθειες πνεύμονα

Πνευμονική εμβολή – πνευμονική υπέρταση

Διαταραχές ύπνου, υπνική άπνοια, αυπνία

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διακοπή καπνίσματος

Σπιρομέτρηση προ ή /και μετά βρογχοδιαστολής

Μέτρηση διαχυτικής ικανότητας πνευμόνων

6λεπτη δοκιμασία βάδισης

Νυχτερινή Οξυμετρία

Μελέτη Ύπνου κατ΄οίκον

Βρογχοσκοπήσεις

Έλεγχος λανθάνουσας φυματίωσης – Mantoux test

Εμβολιασμοί